Montag, August 22, 2005

Из Юбилейния вестник (Юли 2005) - Ученически конвентУченически конвент
22.11.2002 г. Страсбург


Октомври 2002... Плакатите по стените в гимназия „Гьоте" съобщават заединствена по рода си конференция на младежта в Европа, която ще сепроведе на 22.11.2002 г. в Европейския Парламент в Страсбург.
Как се стига до тук? ГПНЕ „Гьоте" е гиманзията, избрана да излъчи 25 ученика, които ще представят не само Бургас, но и България на този конвент.
На конференцията в сградата на Европейския Парламент нашата страна беше една от най-добре подготвените и информираните, което беше доказано и с участието на наши съученици в тричленните ръководства на 6-те интернационални групи, обсъждащи вече разработените проекти.
След 5 часово обсъждане на различни гледни точки по проектите, всички около 700 юноши се събраха в залата, където заседават евро-депутатите, и всички предложения и решения, взети от отделните групи, бяха подложени на общо гласуване.
През целия ден течеше и състезание. Младежите бяха разделени на групи от по 6 човека, всички от различни страни, които правеха различни тестове и се състезаваха на база знания за Евросъюза. На края на деня след официалното гласуване и след кратко състезание беше излъчена и група-победител.
Въпреки че в тази група нямаше българско участие, на гимназията ни беше връчен уникален медал.
След завръщането на групата в България от франция пристигнаха дипломи за всички участници в конференцията, в които се изразяваше благодарност за нашето участие и които бяха подписани от тогавашния Президент на Европарламента г-н Патрик Кокс.
Освен прекрасните спомени и емоции учениците ще запомнят това уникално събитие и от общата снимка на всички младежи, заседаващи в голямата зала на Евопейския Парламент в Страсбург, която беше направена на 22.11.2002 г.


Мария Съботинова XII „В"


0 коментара: