Freitag, Dezember 05, 2008

ЕС дава 6000 евро за младежки комикс

Получено по е-пощата:

„Европейски съюз и гражданство“ е заглавието на конкурса, който бе обявен на 28 ноември 2008 г. Целта му е да позволи на младите хора да изразят личните си преживявания, свързани с обществения живот в Европейския съюз. Участниците трябва да са най-малко на 16 години и да са граждани или жители на Европейския съюз. Те се приканват да изготвят комикс от една страница без текст относно понятието гражданство в Европейския съюз.
На европейско равнище 27-те национални лауреата ще бъдат поканени в Брюксел от 9 до 11 май 2009 г. и измежду тях ще бъдат избрани трима победители за Европа. На председателстваната от заместник-председателя Жак Баро церемония по връчване на наградите победителите ще получат съответно по 6 000 евро (първа награда), 4 000 евро (втора награда) и 2 000 евро (трета награда).
Повече информация можете да намерите на адрес www.eurocartoon.eu , който дава достъп до страницата на конкурса.
Съревнованието за България се координира от сдружение "Отворена Младеж". Организацията обявява и специална награда от 500 евро за любимец на публиката. Всички младежи, които искат да участват с творбите си за тази награда, трябва да се регистрират и да качат комикса си във фотогалерията на http://people.youthforeurope.eu където всички членове на страницата могат да го видят и да гласуват за него.
Допълнителни награди ще бъдат дадени и на трите комикса от България с най-висок резултат. Техните създатели (ако са между 16 и 25 години) ще могат да участват в международен младежки обмен на организацията през 2009 г. без такса за участие, т.е. всички разходи ще им бъдат поети без джобни пари.

Daniel Vankov
chairman(at)open-youth.org