Freitag, März 12, 2010

Немската гимназия иска нов училищен корпусНемската гимназия иска нов училищен корпус
петък, 12 март 2010

Новият бюджет на елитното бургаско училище бе представен публично пред кмета на Бургас, заместник - кмета по образование, Съвета на настоятелите, учители, родители. Парите, които учебното заведение получава тази година от държавата са 970 776 лева, което е с близо 50 000 лв. повече от миналата. Това се дължи на увеличения брой новопостъпили ученици. Немската гимназия в Бургас продължава да пази реномето си на най-доброто езиково училище не само в областта, но и в източна Европа. Средствата, които се отпускат за нуждите на училището се изчисляват по специална формула, в която основен фактор е броя на възпитаниците. Така с увеличените средства през 2010 година ще има пари за заплати, за здравеопазване, стипендии, учебни пособия, ремонти на някои амортизирани помещения и др.

Бюджет 2010 дава усещане за развитие и перспектива на тази гимназия. На фона на закриващите или едва оцеляващи училища в страната е радостно, че в Бургас ГПНЕ „Гьоте” пази достойно името си на най-доброто място за образование и това му дава възможност за допълнителни възнаграждения, извънкласни дейности, сподели кметът Димитър Николов. Увеличеният брой ученици и обитаването на една сграда в съжителство с друго училище създават сериозни проблеми на учебния процес. Години наред Немската гимназия търси възможност да получи самостоятелна сграда и да предостави модерни и комфортни условия на своите възпитаници. Този болезнен проблем бе отворен за дискусия пред кмета на Бургас, поради внесения иск на Общината към държавата за възвръщане собствеността над бившето Немско училище. Според ръководството на Немската гимназия това е една възможност да бъде възкресена традицията на Немското училище. В ГПНЕ „Гьоте” се чувстват правоприемници на духовното и материално наследство на училището, съществувало в Бургас още от началото на миналия век. Специалисти обаче твърдят, че около 3 милиона и половина лева са нужни, за възстановяване на порутената сграда в центъра на града. Освен това парцела там е по-малък, отколкото този на съществуващата сграда и няма да има място за спортни площадки, които са задължителни за едно училище. Дали тези средства трябва да се инвестират в ремонт и саниране или е по-удачно да се вложат в построяване на нов корпус в близост до сградата, в която в момента е Немската гимназия в комплекс „Зорница” е въпрос на бъдещи изчисления и сондажи. Затова учителите се фокусираха върху проблемите на днешния ден и поискаха облагородяване на района около училището. Те настояха пред градските управници за създаване на работещо градско осветление в района на гимназията. Липсата на пътна настилка и тротоари правят достъпа до училището рисков особено през късните часове на деня. На околовръстното шосе пред сградата няма светофар, не се спазва маркировката за пешеходна пътека и това предизвиква нещастни случай с подрастващите. За спешното разрешаване на проблемите се ангажираха както градската управа, така и училищното настоятелство.


Източник:
http://www.bszone.info/?p=13755


0 коментара: