Freitag, November 07, 2008

Европейско младежко турнеПолучено по е-пощата:


До Директора на
Немска езикова гимназия "Гьоте" - Бургас

Уважаема г-жо Директор,

След като посети Румъния и Германия, информационната кампания на Европейската комисия “Европейското гражданство… не само думи, а конкретни права!” идва и в България! Кампанията, която е под формата на презентационно турне, ще обиколи 20 български града за периода от 11-ти до 22-ри ноември 2008 година. Пътуващото Роудшоу ще премине през Северна и Южна България, съответно през: северна дъга - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Добрич, Варна; южна дъга – София, Перник, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас. Тя има за цел да даде на младите български граждани информация относно техните права като граждани на Европейския съюз, дефинирани в Хартата на основните права на Европейския съюз. Всеки млад човек, които дойде на щанда и участва във викторините, ще си тръгне с подаръци и информационни материали за ЕС.

Ако учители и ученици от Немска езикова гимназия "Гьоте" - Бургас имат желание да участват, могат да сформират групи от 15 човека и да си запазят час за викторина. Това могат да направят на адрес http://roadshow.open-youth.org като Вашата парола e ....

С уважение,

Даниел Ванков
Председател


Сдружение „Отворена Младеж”

www.open-youth.org